İşe Alım Politikalarımız

İşe Alım Politikalarımız

Şirket ihtiyacına göre doğru işe doğru eleman almak,
Alınan personelin en kısa ve en etkili şekilde oryantasyonunun tamamlanmasını sağlamak,
Bireyleri destekleyerek, iş süreç ve sonuçlarına yaptıkları katkının şirket hedeflerine sağladığı girdiyi gözlemleyebilmek için motive etmek,
Şirket hedeflerine girdi sağlama yolunda, sürekli öğrenme ortamının yaratılarak çalışanların bireysel gelişimine katkı sağlamak,
Yaratılan iş çalışma ortamı ile ekip çalışmasını teşvik ederek çalışanlarımızın iş hedeflerinde topyekûn daha başarılı olmasını sağlamak,
Takım çalışmasını destekleyen çalışma ortamının sürekliliğini ve kurumsal aidiyeti sağlamak,
Sürekli gelişen ve iyileşen organizasyon olma ilkesinin şirket bünyesinde benimsenmesine katkıda bulunmak.